Branża maszynowa

Branża maszynowa

Producenci produktów złożonych, takich jak: pojazdy, maszyny i urządzenia wskazują na problematykę w zakresie sprawnego zarządzania całym procesem produkcji.

Przedsiębiorcy potrzebują dostępu do dokumentacji konstrukcyjnej oraz możliwości importowania listy materiałowej (BOM) z programów CAD do systemu klasy ERP. Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie monitorować stan maszyn. Potrzebny jest zatem dostęp do pełnych historii wszystkich prac serwisowych wykonywanych
na maszynie. Problematyczne jest również skatalogowanie narzędzi, przypisanie wydanego narzędzia do pracownika oraz informacja o wszystkich narzędziach
z możliwością podziału na grupy narzędzi oraz lokalizacje. Kontrola jakości
w tej branży powinna odbywać się na każdym etapie procesu technologicznego:
od momentu wejścia surowca do zakładu, aż po reklamacje.

Case Study

PRZEDSIĘBIORSTWO O PROFILU PRODUKCYJNYM
PROJEKT: SYSTEM KLASY MES

Zakres usług BPC:
  • Analiza rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku polskim pod kątem dostosowania do wymagań przedsiębiorstwa;
  • Opracowanie wymagań wobec nowego systemu informatycznego;
  • Zarekomendowanie rozwiązań oraz firm wdrożeniowych;
  • Organizacja prezentacji systemów w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przedsiębiorstwie działa obecnie 6 linii montażowych, składająca się z 20 maszyn. W zakładzie produkowane są układy kierownicze oraz hydrauliczne do samochodów osobowych. Miesięcznie wytwarzanych jest ponad 100 tys. produktów, a na jednej zmianie produkowanych jest 540 sztuk komponentów, które składają się z około 115 elementów. W dziale montażowym zatrudnionych jest obecnie 300 osób. Aktualnie przedsiębiorstwo realizuje planowanie produkcji w arkuszach Microsoft Excel. Wykorzystywany jest również system, który rejestruje komponenty na wejściu i wyjściu. Od połowy linii montażowej wprowadzony został także system kodów kreskowych. Decydenci wskazywali na konieczność wdrożenia systemu klasy MES w zakresie obliczania wskaźników OEE, monitorowania i analizy przestojów z możliwością rozwijania rozwiązania o kolejne moduły funkcjonalne.
Ze systemu korzystać ma 10 osób: dyrektor produkcji, kierownik produkcji i leaderzy poszczególnych grup montażowych.

W przedsiębiorstwie stosowane są maszyny hydrauliczne, CNC, tokarki oraz punkty/stanowiska montażowe (mające możliwość korekcji pracy monterów). Maszyny posiadają czujniki, oparte o sterowniki PLC firmy Siemens. W zakładzie przeważają nowe maszyny (z 2013 roku), jednak są i urządzenia z lat 80-tych. Decydenci wymagają, aby rozwiązanie MES miało możliwość rozwoju o kolejne moduły. W pierwszej kolejności decydenci będą chcieli rozszerzyć system o zarządzanie jakością, BPM, zarządzaniem reklamacjami.
W dalszej kolejności mowa również o systemie CMMS.

Główne wymagania względem systemu klasy MES:

  • Obliczanie wskaźników OEE;
  • Monitorowanie i analiza przestojów – alarmowanie działu utrzymania ruchu o przestoju oraz które maszyny go generują;
  • Wskazywanie operatorom umiejscowienia wąskich gardeł;
  • Śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym;
  • Generowanie wykresów i raportów w formie graficznej.