Inwestorzy IT

Inwestorzy IT

Wprowadzanie rozwiązań
na rynek IT polski

BPC GROUP wspiera zagraniczne firmy informatyczne, które wprowadzają
swoje rozwiązania na rynek polski.

BPC GROUP POLAND, w ramach projektu IT Business in Poland, zachęca
zagranicznych dostawców IT do wprowadzenia swoich rozwiązań na rynek polski.
Usługi w tym zakresie skierowane są do producentów i dystrybutorów zaawansowanych systemów IT z całej Europy.

W ramach projektów zagranicznych doradztwo BPC GROUP POLAND obejmuje:

 • Warsztaty na temat specyfiki polskiego rynku IT oraz planowanych inwestycji
  w obszarze zaawansowanych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw;
 • Konferencje międzynarodowe, na których prezentowane są zagraniczne systemy informatyczne;
 • Opiekę nad całym projektem wejścia na polski rynek, monitoring potencjalnych klientów.

Dedykowane Raporty Potencjału Rynku


Wnikliwa znajomość rynku docelowego jest jedną z najważniejszych kwestii przy planowaniu ekspansji produktowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zagranicznych inwestorów BPC GROUP POLAND oferuje Dedykowane Raporty Potencjału Rynku, które wskazują obszary o największym potencjale nabywczym.

Zawartość Dedykowanych Raportów:

 • Rozpoznanie potencjału / struktury rynku w poszczególnych branżach;
 • Analiza SWOT: pozycjonowanie systemu IT na tle konkurencyjnych i alternatywnych rozwiązań; pozycjonowanie oferty na tle konkurencji; wyznaczanie domen strategicznych działalności;
 • Kierunki, metody i narzędzia oddziaływania biznesowego;
 • Przygotowanie sprzedaży i działań marketingowych.

Budowa kanałów sprzedaży / weryfikacja kompetencji członków sieci dilerskich


Znalezienie partnera biznesowego jest preferowanym sposobem wejścia na nowy rynek. BPC GROUP POLAND świadczy usługi budowania sieci partnerskich, a dodatkowo weryfikuje kompetencje firm informatycznych działających w obrębie wybranych kanałów sprzedaży.

Wsparcie w budowie nowego kanału sprzedaży obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Które firmy informatyczne posiadają odpowiednie kompetencje i cele biznesowe, aby włączyć się do sieci dilerskiej;
 • Jak powinien wyglądać kanał sprzedaży wybranego produktu w Polsce lub w danym sektorze rynku;
 • Jak wyglądają kanały sprzedaży rozwiązań konkurencyjnych.

Lead Generation. Asysta i wsparcie w rozmowach handlowych z przedsiębiorcami


BPC GROUP POLAND monitoruje 85% przedsiębiorstw, które planują inwestycje w zaawansowane systemy IT różnych klas. Na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorstwa konsultanci BPC GROUP sporządzają RPK (Raport Potencjalnego Klienta). Bazując na informacjach z Raportu Potencjalnego Klienta lub dodatkowych, o które Państwo poproszą, podejmujemy wspólnie decyzję co do zainteresowania dalszą współpracą w ramach projektu.

Zakres Raportu Potencjalnego Klienta:

 • Potrzeby i wymagania względem systemu/dostawcy;
 • Posiadane oprogramowanie w obszarze zarządzania i innych kluczowych działów firmy wraz z informacją o dostawcy, okresie użytkowania i pojawiających się problemach z posiadanymi systemami;
 • Ramowy harmonogram projektu;
 • Szacunkowy budżet projektu;
 • Analizowane dotychczas przez przedsiębiorstwo rozwiązania informatyczne.

Budowanie świadomości marki / wsparcie procesów decyzyjnych w zakresie wyboru zaawansowanego rozwiązania IT


Monitorowane przez BPC GROUP POLAND przedsiębiorstwa poszukują nowych, bardziej elastycznych rozwiązań IT. W zakresie wyboru odpowiedniego narzędzia, BPC GROUP POLAND kieruje swoje usługi do decydentów i członków komitetów sterujących, odpowiedzialnych za selekcję systemu IT. Dzięki rekomendacjom rozwiązań, BPC GROUP POLAND podnosi świadomość poszczególnych marek bezpośrednio wśród grup docelowych.

Budowanie świadomości marki BPC GROUP POLAND realizuje również poprzez:

 • Konferencje, na których prezentowane są polskie i zagraniczne systemy IT w podziale na różne bloki tematyczne, m.in. Produkcja, Zarządzanie całym przedsiębiorstwem, Logistyka, Analityka Zarządcza;
 • Raporty i publikacje BPC GROUP POLAND, które stanowią kompendium wiedzy dla przedsiębiorstw poszukujących sposobów na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa procesów biznesowych.
 • Wiarygodność działań BPC GROUP POLAND poparta Patronatami Medialnymi wiodących czasopism i portali branżowych oraz Patronatami Honorowych Ambasad i Wojewódzkich Urzędów Marszałkowskich.

Z przyjemnością omówimy
Twój problem i odpowiemy na
każde pytanie.

Addres

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

Telefon

Tel. +48 608 289 148
Tel. +48 532 918 919

Zapytaj O Doradztwo Indywidualne