Usługi doradcze dla przedsiębiorstw

BPC GROUP POLAND świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw rozważających inwestycje w technologie informatyczne. Do tej pory BPC przedstawiła ponad 2000 rekomendacji dla polskich przedsiębiorstw z sektora MSP, które były w trakcie selekcji rozwiązań IT. Metodologia tworzenia rekomendacji wykorzystuje autorskie techniki penetracji rynku, oparte na wieloletnim doświadczeniu w zakresie wdrażania rozwiązań IT na polskim rynku.

Monitoring zaawansowanych rozwiązań IT 100+ projektów rocznie
Monitoring kompetencji dostawców 200+ projektów rocznie
Ilość realizowanych projektów doradczych 250+ projektów rocznie
Monitoring procesów informatyzacji 400+ projektów rocznie
Analiza procesów biznesowych
6img

Doradztwo w zakresie poprawy sprawności operacyjno-organizacyjnej przedsiębiorstwa. Opis kluczowych procesów biznesowych ze wskazaniem wąskich gardeł przepływu informacji oraz identyfikacją nieefektywnych obszarów funkcjonowania firmy.

Tworzenie zapytania ofertowego
2img

Precyzyjne sformułowanie wymagań funkcjonalnych, operacyjnych oraz technologicznych projektu z uwzględnieniem ramowego harmonogramu prac. Opracowanie kryteriów wyboru rozwiązania oraz oceny ofert.

Analiza ofert
3img

Weryfikacja formalna ofert pod kątem zdefiniowanych kryteriów, wskazanie oferentów – faworytów; zorganizowanie prezentacji dedykowanych według opracowanego, jednolitego scenariusza.

Umowa prawna
4img

Opiniowanie i sugerowanie zmian zapisów umowy pod kątem prawno-merytorycznym, które są najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa wraz z ich wyjaśnieniem i uzasadnieniem.

Nadzór nad wdrożeniem
5img

Uczestniczenie w opracowywaniu harmonogramu wdrożenia i nadzór nad realizacją prac i podziałem obowiązków pomiędzy Zespołem Wdrożeniowym przedsiębiorstwa, a dostawcą systemu IT.

Outsourcing kadr
6img

Realizowany jest na potrzeby zaawansowanych projektów wdrożeniowych w przypadku konieczności czasowego zatrudnienia niezależnego konsultanta w wąskiej specjalizacji informatycznej lub nadzoru nad wdrożeniem systemu IT.

Cel

Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed niewłaściwym przeprowadzeniem procesu wyboru systemu IT, a także zagwarantowanie poprowadzenia projektu wyboru i wdrożenia zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.

Adresaci

Przedsiębiorstwa sektora MSP i korporacyjnego poszukujące sposobów na usprawnienie złożonych procesów biznesowych całej organizacji, jak również wybranych obszarów merytorycznych. Przedsiębiorstwa planujące wprowadzenie wybranego rozwiązania IT.

Metodologia

Zakres świadczonych usług każdorazowo jest dostosowany do indywidualnych potrzeb, oczekiwań przedsiębiorstwa oraz etapu projektu informatyzacji, na którym nawiązana zostaje współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem a BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Doradztwo

Obszary doradcze BPC GROUP

Branża spożywcza

Branżę spożywczą tworzą przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów zwierzęcych, roślinnych, przetwórstwem wtórnym oraz produkcją używek. Produkty te mogą być nisko przetworzone lub stanowić efekt zaawansowanych procesów technologicznych.

Branża farmaceutyczna

Prawo Farmaceutyczne oraz restrykcje związane z zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practise – Dobra praktyka wytwarzania) nakładają na producentów leków wytyczne związane z wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów
informatycznych.

Tworzywa sztuczne

Potrzeby przedsiębiorstw sektora tworzyw sztucznych wynikają z zależności pomiędzy produktami (wypraskami) – formami (narzędziami) i wtryskarkami (maszynami)
oraz faktu, że z jednej formy możemy otrzymywać kilka różnych
wyrobów.

Branża metalowa

Specyfiką branży metalowej jest zapewnienie i rozliczeni materiału wsadowego. Z braku wystarczająco elastycznych systemów dla tego sektora, firmy często wykorzystują własne, autorskie rozwiązania.

Branża maszynowa

Producenci produktów złożonych, takich jak: pojazdy, maszyny i urządzenia wskazują na problematykę w zakresie sprawnego zarządzania całym procesem produkcji. Przedsiębiorcy potrzebują dostępu do dokumentacji konstrukcyjnej oraz możliwości importowania listy materiałowej.

Transport

Przedsiębiorstwa w branży logistycznej chcą zredukować puste przebiegi i monitorować koszty. Najważniejsze funkcjonalności rozwiązania informatycznego według nich to możliwość śledzenia tras i pojazdów oraz zarządzanie czasem pracy kierowców.

Retail

Przedsiębiorstwa sektora retail potrzebują skutecznie zarządzać placówkami handlowymi w obrębie całej sieci sprzedaży. Przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które umożliwią prowadzenie centralnej księgowości oraz koordynowanie polityki handlowej.

Hurtownie

Czynnikiem, który odpowiada za sukces i płynność w branży jest logistyczny łańcuch dostaw. Przedsiębiorcy za pomocą aplikacji informatycznych chcieliby opracowywać model całej sieci dostaw wraz z określonymi preferencjami klientów, jak i informacjami o zleceniach.

SYSTEMY IT NA RYNKU POLSKIM

KATALOG DOSTAWCÓW IT

PROJEKTY INWESTYCJNE IT W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Opinie naszych klientów