Hurtownie

Hurtownie

Czynnikiem, który odpowiada za sukces i płynność w branży jest logistyczny łańcuch dostaw.

Przedsiębiorcy za pomocą aplikacji informatycznych chcieliby opracowywać model całej sieci dostaw wraz z określonymi preferencjami klientów, jak i informacjami
o zleceniach. Ważne jest planowanie przepływu materiałów w czasie rzeczywistym,
co pozwoli na redukcję zbędnych zapasów (zgodnie z koncepcją Just-In-Time),
a tym samym ograniczenie strat. Przedsiębiorcy chcą sprawnie zarządzać magazynem wysokiego składu, automatycznie identyfikować towary, zarządzać pracą magazynierów. Coraz częściej korzystają z urządzeń mobilnych, dzięki którym możliwe jest generowanie danych w czasie rzeczywistym. Kadra kierownicza
ma możliwość stałego śledzenia statystyk pracy magazynu oraz wykonywania analiz. Poprzez wprowadzenie urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety
z ekranem dotykowym, managerowie chcą ułatwić pracę handlowcom, a sobie usprawnić zarzadzanie.

Case Study

PRZEDSIĘBIORSTWO O PROFILU HANDLOWYM
PROJEKT: WDROŻENIE SYSTEMU CRM, BI I WMS

Zakres usług BPC:
 • Analiza rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku polskim pod kątem dostosowania do wymagań przedsiębiorstwa;
 • Zarekomendowanie rozwiązań oraz firm wdrożeniowych;
 • Umówienie spotkań z dostawcami.

Przedsiębiorstwo ze względu na podjętą strategię rozwoju rozpoczęło proces poszukiwania systemy zintegrowanego lub rozwiązań specjalizowanych w zakresie CRM wraz
z funkcjonalnościami SFA oraz WMS. Planowany projekt miał na celu usprawnić i wspomóc pracę i zarządzanie w firmie poprzez dostarczenie takich narzędzi jak raporty analityczne, ustandaryzowana wymiana danych pomiędzy: dostawcami, biurem rachunkowym oraz bankami obsługującymi firmę. Nie bez znaczenia były także funkcjonalności rozwiązania w zakresie technologii mobilnych. System usprawnił także pracę kilkunastoosobowego zespołu terenowych handlowców stosujących nadal przestarzałe rozwiązanie.

System ten miał na celu zastąpienie rozwiązania magazynowego WF-MAG (wersja Biznes) i jednocześnie umożliwienie rozwoju spółki w obszarze core biznes’u.

Ponadto kolejnym elementem strategii rozwoju była możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz biznesowych. Budowa wielowymiarowych raportów analitycznych z wykorzystaniem kostki OLAP miała wspomagać zarządzanie firmą oraz usprawnić pracę przedsiębiorstwa. Raporty miały za zadanie segregowanie informacji dotyczących sprzedaży towarów w czasie oraz analizę tych danych. Kolejnym z celów raportów było prognozowanie przyszłej sprzedaży oraz prognozowanie przyszłych zobowiązań i należności na podstawie dokonanych operacji handlowych. Ważnym zadaniem stawianym przed tymi raportami i analizami jest optymalizacja zamówień do dostawców.

Przedsiębiorstwo planuje także wdrożenie systemu WMS. Firma posiada 4 lokalizacje magazynowe, w których każda posiada magazyn wysokiego składowania, niektóre są w halach, niektóre dzierżawione. Głównym celem wprowadzenia systemu WMS było obniżenie czasu i błędów na etapie przyjmowania dostaw i kompletacji zamówień.

Główne wymagania w zakresie WMS to:

 • Pominąć FIFO – kierować się najkrótszą drogą;
 • Przenieść odpowiedzialność za budowanie palet na system – celem optymalizacji;
 • Kilka strategii kompletacji;
 • Wykorzystywać te same lokalizacje dla kilku magazynów, stref (zmiana statusu palet);
 • Monitorować przepływ palet oraz lokalizować każdą jednostkę transportową do momentu wyjścia;
 • Optymalizować ruchy wózków dedykując do wykonania prace najbliżej położenia wózka z różnych procesów;
 • Rozróżniać w lokalizacjach różne pakowania w obrębie indeksu;
 • Rejestrować każdą czynność pracownika, nawet wymianę baterii, sprzątanie, przerwa;
 • Zmniejszyć ilość błędów na kompletacji oraz skrócić jej czas – rozważane wprowadzenie Pick-by-Voice lub Pick-to-Light.