Branża spożywcza

Branża spożywcza

Branżę spożywczą tworzą przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów zwierzęcych, roślinnych, przetwórstwem wtórnym oraz produkcją używek. Produkty te mogą być nisko przetworzone lub stanowić efekt zaawansowanych procesów technologicznych.

Sektor żywności obwarowany jest licznymi regulacjami prawnymi, określającymi standardy jakości. Przedsiębiorstwa branży spożywczej zobligowane są
do przestrzegania restrykcyjnych przepisów sanitarnych, m.in. HACCP, GMP
czy GHP. Dlatego istotne jest, by dokumentacja pochodząca z punktów kontrolnych (CCP) wskazywała sposób obróbki produktu dostarczanego do klienta i cały proces produkcji. Każdy CCP obwarowany jest rygorystycznymi wymogami oraz określone są dla niego granice tolerancji. Wyznaczona zostaje również częstotliwość wykonywania pomiarów w punktach kontrolnych. Konieczność spełnienia określonych norm sanitarnych w UE wiąże się z ponoszeniem wysokich nakładów inwestycyjnych, przede wszystkim w maszyny oraz systemy informatyczne.

Case Study

PRZEDSIĘBIORSTWO O PROFILU PRODUKCYJNYM
PROJEKT: WDROŻENIE SYSTEMU KLASY WMS ORAZ SYSTEMU KODÓW KRESKOWYCH

Zakres usług BPC:
 • Analiza rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku polskim pod kątem dostosowania do wymagań przedsiębiorstwa;
 • Weryfikacja kompetencji dostawców;
 • Zarekomendowanie rozwiązań oraz firm wdrożeniowych;
 • Organizacja prezentacji systemów w siedzibie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo zgłosiło się do BPC na etapie analizy rynku rozwiązań i dostawców. Do tej pory decydenci przeanalizowali kilka rozwiązań, począwszy od systemu SAP WM (ocenione pozytywnie, ale jako zbyt duże w stosunku do potrzeb firmy), Impuls EVO (ocenione pozytywnie), Qguar WMS (ocenione pozytywnie). Przedstawione oferty zawierały się w przedziale 120-250 tys. zł i nie dotyczyły sprzętu. Decydenci planowali kolejne kontakty i spotkania z oferentami chcąc mieć jeszcze szerszy przegląd rynku. Poproszono również BPC o zarekomendowanie rozwiązania i dostawcy, które mogłoby spełnić ich wymagania biznesowo-funkcjonalne, a do którego nie udało im się własnymi siłami dotrzeć.

System gospodarki magazynowej i kodów kreskowych w pierwszym etapie powinien objąć następujące procesy technologiczne:

  Wejście surowca

  Surowiec wchodzi do firmy i po pozytywnym badaniu kontroli jakości zostaje dopuszczony do obrotu; następuje zatwierdzenie dok PZ na magazynie surowców.
  Na podstawie dok. PZ zostaje wygenerowana etykieta z kodem kreskowym
  na opakowania zbiorcze które są przesuwane na produkcję (paleta, karton, beczka itp.).
  Kod kreskowy powinien zawierać informacje z dok PZ czyli datę wejścia do firmy, termin przydatności (data ważności), nazwę dostawcy, numer partii (nr PZ), lokalizację (fizyczne miejsce składowania) i być naklejony na każde opakowanie zbiorcze przesuwane na magazyny produkcyjne. Potrzebny będzie także zakup drukarki kodów kreskowych.

  Firma posiadała 6 magazynów fizycznych rozproszonych w promieniu kilkuset kilometrów.

  Wydanie/przesunięcie surowca

  Wydanie odbywać się będzie na terminalu w taki sposób, że operator wskazuje na jaki magazyn ma zostać przesunięty surowiec a następnie odczytuje kod kreskowy
  z opakowania i ewentualnie poprawia ilość wydawaną; system kontroluje czy wydawana partia surowca jest najstarszą ale operator może wydać partię dowolną.
  Po zatwierdzeniu dok na terminalu zostają wystawione dok przesunięcia miedzy magazynami, rozchód na mag. surowcowym i przychód na mag. produkcyjnym.

  Miesięcznie do firmy wchodzi ok. 170-220 dostaw. Ważne jest także wspieranie poprzez system kompletacji zamówień oraz tworzenie zestawów produktów.