Retail

Retail

Przedsiębiorstwa sektora retail potrzebują skutecznie zarządzać placówkami handlowymi w obrębie całej sieci sprzedaży. Przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które umożliwią prowadzenie centralnej księgowości
oraz koordynowanie polityki handlowej.

Ważne jest naliczanie prowizji oraz nadawanie różnych cen i cenników
dla poszczególnych magazynów. Ponadto system informatyczny powinien wspierać zarządzanie całym asortymentem produktowym, jak wszystkim kontrahentami. Managerowie i specjaliści odpowiedzialni za analizy i strategie potrzebują narzędzi, które ułatwią im wizualizację aktualnego stanu sprzedaży i zamówień w łatwy
i przejrzysty sposób. Dla decydentów ważne są systemy, które będą wspierać organizowanie akcji marketingowych oraz programów lojalnościowych w taki sposób, aby szybko reagować na potrzeby klientów. Aplikacje sprzedażowe powinny być całkowicie zintegrowane z wykorzystywanym systemem klasy ERP.
Dzięki temu, kadra zarządzająca otrzyma na bieżąco dane o wynikach sprzedaży, które może przetwarzać na rzecz raportów i prognoz.

Case Study

PRZEDSIĘBIORSTWO O PROFILU RETAIL
PROJEKT: WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP I WMS

Zakres usług BPC:
 • Wsparcie w tworzeniu zapytania ofertowego;
 • Analiza procesów i potrzeb przedsiębiorstwa w oparciu
  o system ERP;
 • Analiza rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku polskim pod kątem dostosowania do wymagań przedsiębiorstwa;
 • Zarekomendowanie rozwiązań oraz firm wdrożeniowych.

Przedsiębiorstwo zwróciło się do BPC będąc na etapie wyboru systemu klasy ERP. Decydenci oczekiwali wsparcia merytorycznego w procesie przygotowania zapytania ofertowego, a także analizy procesów i własnych potrzeb w kontekście ERP. Kluczowym obszarem projektu okazała się zaawansowana gospodarka magazynowa, tym bardziej iż spółka planowała budowę kolejnego magazynu, który stosunkowo do dotychczasowych miał być znacznie nowocześniejszy. Kluczowe było zastosowanie rozwiązań z obszaru automatyki przemysłowej.

Rozwiązaniem ERP miało zostać objęte całe przedsiębiorstwo. Dyskusyjny by ł jedynie obszar zarzadzania siecią sklepów, gdzie obecnie funkcjonowało niezintegrowane narzędzie POS. System ten funkcjonalnie oceniany był w miarę pozytywnie, główną bolączką był brak integracji z ERP. Konieczne było centralne zarządzanie cenami, rabatami, programami lojalnościowymi i innymi kampaniami marketingowymi.

Przedsiębiorstwo w zakresie analityki danych w dużej mierze wspiera się arkuszami Microsoft Office Excel, z których to tak naprawdę odbywa się zarządzanie obszarem kontrolingu, sprzedaży i zarządzania łańcuchem dostaw. Głównym obszarem problematycznych w tym zakresie dla przedsiębiorstwa jest brak dostępu ad-hoc do pełnej i rzetelnej informacji
w łatwy i czytelny sposób.

Mowa tu o następujących informacjach:

 • Ile jest towaru na magazynie centralnym i poszczególnych sklepach;
 • Ile towaru zostało zamówionego;
 • Ile towaru jest w transporcie;
 • Ile jest w planach zamówienia towaru;
 • Wielowymiarowe analizy sprzedaży na poszczególnych sklepach z uwzględnieniem prognozy popytu.

Oczekiwano także usprawnienia zcentralizowanego zarzadzania zapasami w tym zamówienia towaru czy przesunięcia między sklepowe.
Przedsiębiorstwo posiada 80 magazynierów, z czego 40 pracuje na jednej zmianie. Do tej pory był to 1 magazyn poziomu zero i 1 magazyn wysokiego składowania, jednakże w chwili obecnej trwa budowa nowej większej i zautomatyzowanej hali magazynowej. W zakresie WMS przedsiębiorstwo poszukuje systemu, który pozwoli na zautomatyzowanie wszystkich procesów logistycznych w magazynie, a praca magazynierów będzie opierać się na rejestracji swoich czynności w terminalach danych, na podstawie wygenerowanych przez system zleceń przyjęcia czy też zamówień (przyjęcie, wydanie, przesunięcie między magazynami), uzupełnienia towaru w miejscu kompletacji, itp.